Dom Tadeusza Łabędzkiego – ul. Kilińskiego 86

2007 roku rozpoczęto remont kamienicy przy ulicy Kilińskiego 86. Remont trwał rok. w tym czasie odnowiono detale i cegłę, która w większości pokrywa budynek, oraz przywrócono niepowtarzalne balkony, które uległy zniszczeniu przez zaniedbania. Obecnie budynek jest jedną z perełek ulicy. Na parterze przestrzeń jest przeznaczona pod wynajem. Na pozostałych trzech piętrach znajduje się cześć mieszkalna.

W kamienicy przez wiele lat mieszkał  Tadeusz Łabędzki – polityk, żołnierz, oraz redaktor naczelny pisma “Wszechpolak”. 7 kwietnia 1946 roku został aresztowany. Przewieziono go do Warszawy, gdzie podczas trwania śledztwa został zamordowany. Dla uczczenia jego pamięci 7 kwietnia 2010 roku w kamienicę w której mieszkał wmurowano tablicę poświęconą jego osobie.