Poczta Główna – ul. Juliana Tuwima 38

Budynek Poczty Głównej powstał według wizji Michała Boczarowa. Projekt, który przesłano do Łodzi z Petersburga, dopasował do miejskiej przestrzeni Dawid Lande. Ten sam architekt wycenił koszt budowy na 180 tysięcy rubli. Prace na działce rozpoczęto w 1901 roku. 2 lata później gmach Poczty Głównej był już gotowy do użytku.

Przez ostatnie kilkanaście lat budynek niszczał i tracił na swej okazałości. Dokonywano  powierzchownych remontów przez które między innymi nie zachował się dawny wystrój. W 1999 roku dokonano pierwszego poważnego remontu. Jednak w 2009 roku przeprowadzono najlepszą renowację w historii budynku. Przywrócono oryginalną kolorystykę elewacji, oraz zadbano o to, aby nie zniszczyć charakterystycznych, bogatych zdobień. Wnętrza co prawda nie udało się uratować, ale efekt i tak jest imponujący. Obecnie w budynku znajduje się Urząd Pocztowy i oddział Poczty Polskiej